info@imtmc.ir (۰۲۱) ۴۵۱۴۱۰۰۰

مدیریت مستندات و دانش دیجیتالیکس

 مدارک، مستندات و دانش‌های سازمانی، سرمایههای اصلی شرکت‌ها بوده و دغدغه حفاظت و حراست از دانش فنی و مستندات مرتبط با آن و همچنین نحوه دسترسی به این مستندات و دانشها و بهره‌برداری مناسب و کاربردی از آنها، از مهمترین مسائل مدیران سازمان‌ها است.

 مدارک، مستندات و دانش‌های سازمانی، سرمایههای اصلی شرکت‌ها بوده و دغدغه حفاظت و حراست از دانش فنی و مستندات مرتبط با آن و همچنین نحوه دسترسی به این مستندات و دانشها و بهره‌برداری مناسب و کاربردی از آنها، از مهمترین مسائل مدیران سازمان‌ها است.
راهی که هم اکنون در جوامع پیشرفته مد نظر قرار می‌گیرد، استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات برای مدیریت حجم فزاینده دانش و مستندات سازمانی است و این به مفهوم مدیریت و دسته‌بندی دانش و مستندات و گسترش دسترسی به دانش مکتوب و برنامه‌ریزی برای دانش آینده با استفاده از سیستم‌های نوین دیجیتال است.

شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان یک شرکت‌ دانش بنیان فعال در حوزه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی و همچنین فعال در حوزه فناوری‌های برتر، فناوری اطلاعات و مهندسی سیستمهای پیشرفته است که فعالیت‌های خود را مبتنی بر دانش با رویکرد فناوری‌های مورد نیاز کشور جهتدهی نموده است. این شرکت بر آن شد تا با توجه به کمبود موجود در سازمانها و شرکتها در خصوص وجود نرمافزاری امن، جامع و بهصرفه برای مدیریت مستندات، سهولت و امکان دسترسی آسان به آنها و همچنین ایجاد امکان پردازش مستندات با کاربرد مستندسازی دیجیتال، محصول منحصربه‌فرد و بومی خود را با نام " دیجیتالیکس" ارائه دهد. 

چرا سازمان ها به نرم‌افزار مدیریت مستندات و دانش دیجیتالیکس نیاز دارند؟

سازمانها به این نرم افزار نیاز دارند تا...
•    تمامی مستندات سازمان را به صورت کاملا ایمن، نگهداری و بروزرسانی کنند.
•    تغییرات اسناد خود را به طور کامل، مورد رصد و پیگیری قرار دهند. 
•    دسترسی به اسناد و مدارک حذف شده خود را از دست ندهند و در هر زمان بتوانند آنها را بازیابی کنند.
•    سوابق همه گزارش ها، پروژه ها و گروه های کاری را به صورت دقیق در اختیار داشته باشند.
•    مدیریت حرفه ای سطوح دسترسی همه کاربران در دستیابی به مستندات و منابع اطلاعاتی سازمان را در اختیار داشته باشند.
•    ریسک و پیچیدگی در تامین امنیت داده های سازمانی را کاهش دهند.
•    به سادگی، اسناد و مدارک مورد نیاز خود را در بین تمامی اسناد سازمان، به کمک سیستم جست و جوی پیشرفته نرم افزار،  با سرعت بسیار بالا پیدا کنند.
•    با استفاده از فناوری OCR (قابلیت تشخیص متن تصاویر) بومی، به سادگی به متون انگلیسی و فارسی درون تصاویر و اسناد دست یابند.
•     به آسانی، مستندات و مدارک را با سایر کارکنان سازمان به اشتراک بگذارند.
•    با هم‌افزایی حاصل از گفتگوهای جمعی توسط افراد تیم، دانش تولید کنند و فضای تعامل و همکاری ایجاد نمایند.
•    دانش ها و تجارب انباشته و پراکنده موجود در سازمان خود را جمع‌آوری، ارزیابی، طبقه‌بندی و پاداش‌دهی کنند.
•    با بهره‌گیری از دانش استخراج شده از نرم افزار دیجیتالیکس، متناسب با نیازهای هر کسب و کار، مزیت رقابتی ایجاد کنند.
•    با توجه به امکانات نرم افزار و دانش جمع آوری شده، پشتوانه‌های تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان طراحی کنند.

 

بخش های کلی نرم‌افزار مدیریت مستندات و دانش دیجیتالیکس 

•    مدیریت مستندات 
•    مدیریت دانش
•    گروه‌ها
•    جستجوی پیشرفته
•    انجمن‌های گفت‌و‌گو
•    سیستم پیام‌رسانی
•    لغت‌نامه
•    گزارش‌گیری