info@imtmc.ir (۰۲۱) ۴۵۱۴۱۰۰۰

مدیریت طرح توسعه PMO در شرکت مخابرات ایران

هدف از ایجاد دفتر مدیریت پروژه، کنترل، نظارت و حمایت از توانمندی‌های مدیریت پروژه سازمان، متناسب با هنجارهای فرهنگی سازمان است. کلیه اقدامات این دفتر در راستای بهبود مدیریت پروژه سازمان به نحوی انجام می‌شوند که عملکرد پروژه‌ها در راستای بهبود عملکرد کسب‌وکار سازمان در سطح کلان صورت گیرد. مدیریت طرح توسعه PMO در شرکت مخابرات ایران از دیگر پروژه‌هایی است که شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان توانست با جمعی از خبرگان خود در این حوزه، با موفقیت تمام، آن را به اتمام رساند.

مدیریت طرح توسعه دفتر مدیریت پروژه در شرکت مخابرات ایران، پروژه­‌ای است که به مدت یک سال در شرکت مخابرات ایران به طول انجامید. شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان، پس از استقرار در محل شرکت، به بررسی و ارزیابی وضعیت موجود شرکت مخابرات ایران پرداخت. در فاز ارزیابی، دفتر مدیریت پروژه از منظر ساختار سازمانی، نیروی انسانی، شرح خدمات، استانداردها و متدولوژی‌ها و همچنین ابزارهای مورد استفاده برای گزارش‌گیری و پیگیری امور بررسی شد. وجود پیچیدگی‌های زیاد و بالا بودن تعداد پروژه‌های در حال اجرا در شرکت مخابرات ایران، لزوم توسعه دفتر مدیریت پروژه را بیش از پیش ضروری ساخت.

در بخش اقدامات، فعالیت‌های تیم شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان برای رفع مشکلات شناسایی شده در فاز ارزیابی، و سازمان­دهی کلیه فعالیت­‌های شرکت مخابرات ایران جهت سوق به برنامه ره­نگاشت ۵ ساله و اولویت‌های ۲۷گانه معرفی شده توسط مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران، برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

در این بخش تیم مشاور، تغییرات ساختاری لازم را ایجاد کرد، خدمات دفتر مدیریت پروژه را توسعه داد و پیشنهاد ایجاد ساختار برای مدیریت اولویت‌ها را ارائه‌ کرد. سپس ضمن اصلاح ابزارهای موجود و ترویج استفاده از آنها، ابزارهای جدیدی برای ساختاردهی به فعالیت‌ها، گزارش‌گیری و پیگیری آنها طراحی کرد و در سازمان ترویج داد. همچنین با توجه به نیازهای آموزشی شناسایی شده در نتایج فاز ارزیابی، پیشنهاد آموزش PMBOK و نرم‌افزار MSP ارائه‌ شد و پکیج آموزشی پیشنهادی، ارائه و اجرا شد. به این ترتیب با ایجاد زبان مشترک بین کارکنان دفتر مدیریت پروژه و تیم‌های پروژه، متدولوژی مدیریت پروژه مناسب شرکت مخابرات ایران ایجاد شد.

به­‌طور کلی شرکت فناوری و مدیریت روز ایرانیان جهت توسعه دفتر مدیریت پروژه در شرکت مخابرات ایران، ۷ فاز اصلی ذیل را جهت نیل به اهداف سازمان در برنامه کاری خود قرار داد.

  • ارزیابی وضعیت موجود
  • تهيه دستورالعمل‌هاي مورد نیاز در حوزه‌ مديريت پروژه
  • طراحی فرمت‌های مورد نیاز برای مکانيزاسيون سامانه مديريت پروژه
  • برنامه‌ریزی فعالیت‌های پروژه‌ها
  • آموزش کارکنان
  • راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه
  • توسعه تیم PMO